MENU
en

40 dagen in quarantaine

Goed nieuws! Ik heb besloten om het negatieve Corona-nieuws links te laten liggen. En vanaf nu focus ik mij alleen op het positieve nieuws. En gelukkig is dat er ook voldoende:
• Stikstofcrisis? Wat was dat ook alweer?
• De luchtkwaliteit in Nederland is sterk verbeterd, de natuur bloeit op;
• Minder inbraken, minder verkeersongelukken (dat thuis zitten heeft ook zo zijn voordelen);
• Massaal worden er burenhulpacties opgezet, en zijn jullie al op berenjacht geweest?
• Voor de voetbalsupporters onder ons: ADO Den Haag heeft ondertussen al bijna 1,5 maand geen wedstrijd verloren. Nieuw clubrecord?
• En het mooiste nieuws: onze livestreams worden erg goed bekeken (die van 29 maart al 284 keer!).

Op maandag 16 maart gingen alle scholen dicht in Nederland. Op dat moment begon officieel ons leven in quarantaine. Komende vrijdag begint dag 40 in quarantaine. 40 dagen en nachten in quarantaine, wat zou de Bijbel ons daarover kunnen leren? In Mattheus 4:1-11 lees ik dat ook Jezus 40 dagen in ‘quarantaine’ zat. Ook hierin is Jezus ons dus voor gegaan en mogen we van hem leren. Hij had het wel een stuk zwaarder: Hij zat in quarantaine in de woestijn zonder voedsel of enig vermaak, wij hebben in ieder geval nog kunnen hamsteren bij de supermarkten en hebben ook nog onze telefoons (youtube!) en tv’s.

Volgens mij kunnen we twee dingen van dit Bijbelverhaal leren. Allereerst moeten we waakzaam zijn als we ‘alleen’ zijn. Dan bedoel ik alleen met onze eigen gedachten en gevoelens, geen afleidingen doordat we overal heenrennen en van alles ondernemen, maar op onszelf (en ons gezin) zijn aangewezen. Juist dan ligt de duivel op de loer. We zijn kwetsbaar in onze eenzaamheid en daar wil hij gebruik van maken. Zo zag hij ook dat Jezus al 40 dagen niet had gegeten en dat Hij daardoor grote honger had. De duivel opende dus de aanval op Jezus: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen’. En zo zal hij proberen een ieder van ons aan te vallen op onze zwakheden en onze zorgen. In eenzaamheid is de strijd dus het heftigst.

Maar daarnaast mogen we van dit verhaal leren dat in eenzaamheid ook grote overwinningen worden behaald. Jezus is in de woestijn gewoon een kwetsbaar mens, zoals jij en ik. Hij kwam immers als mens naar de aarde. Echter weet Hij wie Hij is in Gods ogen. Hij weet welke kracht Hij zich mag toe-eigenen. Hij is niet zomaar een mens, maar Hij is de Zoon van God. Zoals wij niet zomaar mensen zijn, nee: wij zijn kinderen van God. Als we ons dat beseffen en ook hardop durven uit te spreken, ook in moeilijke tijden, dan zullen we zelfs in de eenzame quarantaine grote overwinningen behalen. ‘Ga weg (van ons), satan!’ (Matt.4:10).

Het is dus belangrijk dat we weten wie we zijn. Daarom wil ik afsluiten met dit liedje:
https://www.youtube.com/watch?v=jNpw0ZMcl9E

Gods zegen en overwinning toegewenst,
Pim de Nijs (en ook veel liefs van Sandra en Julia)


    Hans

    Hans Rodenburgh