MENU
nl

Tel je zegeningen” Waar komt de uitspraak vandaan?
In deze tijd zijn de omstandigheden stressvol maar vaak ook heel bijzonder. Op ’internet’ krijg je bijvoorbeeld als antwoord: ’Je zegeningen tellen is bekijken wat je allemaal hebt in het leven om blij over te zijn en trots op te zijn. Vaak heb je de neiging om alleen maar te kijken naar wat er allemaal mis gaat en in geklaag te vervallen. Het kan dan heel erg helpen om te kijken wat er wel goed en mooi is aan je leven. Relativeren, dus!”
Mijn gedachten gaan vaak alle kanten op, dit omdat er vaak in het leven ook verdriet, ziekte, pijn en de dood uiteindelijk aanwezig zijn hier op aarde, maar ook vreugde en een goede toekomst na dit leven op aarde een Eeuwig met Hem! (Het woord genade komt van het Griekse woord charis, dat letterlijk ’geschenk’ betekent. Genade is dus een geschenk dat God aan mensen geeft. Zomaar, gratis. Zelfs zonder dat mensen erom vragen of het verdienen). Genade is voor mij persoonlijk de grootste zegen in mijn leven!
In Jozua 24:16-18: staat: ’Hierop antwoordde het volk: ’Het is verre van ons de Heer te verlaten om andere goden te dienen. Hij is het, de Heer, onze God, die ons en onze voorouders uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd. Hij heeft grote wonderen voor ons verricht; dat hebben wij met eigen ogen gezien. Hij heeft ons op onze hele tocht beschermd tegen alle volken waarvan we het gebied doortrokken. De Heer heeft ze allemaal voor ons verdreven, en ook de Amorieten, die vroeger in dit land woonden. Natuurlijk zullen wij de Heer dienen, want Hij is onze God.’ Het hele volg beweerde dat zij God nooit zouden verlaten. Maar zij hielden zich niet aan die belofte. Ook wij kunnen in beslag worden genomen en kunnen veel tijd besteden aan de middelen dat we het doel vergeten: het vereren van God. Gelukkig is de Heer altijd trouw! En zal ons nooit verlaten! (Hebreeën 13:5: Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten).
In Psalm 84:6-9 staat: ’Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar u. Trekken zij door een dal van dorheid, het verandert voor hen in een oase; rijke zegen daalt als regen neer. Steeds krachtiger gaan zij voort om in Sion voor God te verschijnen. Heer, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed, luister naar mij, God van Jacob’. De pelgrimstocht naar de tempel liep door het donkere dal, de Vallei van Baca. Men heeft dit dal nooit kunnen lokaliseren; een mogelijke vertaling van Baca is ’tranen’. Het kan een symbool zijn geweest van de periodes van strijd en tranen die mensen moeten passeren op hun weg om God te ontmoeten. Sterk worden in de aanwezigheid van God wordt vaak voorafgegaan door onze pelgrimstocht door woeste plaatsen in ons leven. Iemand die graag veel tijd besteedt aan overdenking en gesprek met God, zal tegenspoed beschouwen als een gelegenheid om Gods trouw opnieuw te ervaren. Als jij momenteel door je eigen donkere dal gaat, wees er dan zeker van dat je op weg bent naar God, niet van Hem af!
Psalm 139:14 ’Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.’
Hoop dat wij dit ook zo mogen ervaren dat wanneer er tegenspoed is, dat wij Gods trouw opnieuw mogen ervaren! Maar ook het ontzaglijke wonder van ons bestaan!
Wat een zegeningen! https://www.youtube.com/watch?v=d2IzVOblGXo

Wim Verheij


    Hans

    Hans Rodenburgh