MENU
nl

Ik ben tijdens Iran-Irak oorlog geboren en opgegroeid. Beelden van soldaten die zich overgaven aan de vijand werden vaak op de staatstelevisie getoond en wekten het gevoel op dat overgave het ergste is wat je kan overkomen. Heel vaak nemen we de beelden die ons gevormd hebben mee, in onze relatie met onze hemelse Vader. Maar overgeven is niet alleen moeilijk voor mensen die in hun kindertijd een oorlogssituatie meegemaakt hebben. De samenleving leert ons dat we op onze benen moeten staan, onze best moeten doen en alles uit de kast halen totdat we iets presteren. Is dat erg om onze best te doen? Helemaal niet!

Wat de maatschappij ons niet leert is dat er één soort overgave, één soort opgeven is dat ons meer oplevert dan het kost. Opgeven van onze wil en overgave aan de hemelse Vader die tevens ook de Almachtige God is. Wat levert het jou op om je over te geven aan God en om jouw eigen wil en eigen kracht op te geven? Een levende relatie met jouw Hemelse Vader. Een toekomst overeenkomstig met de wil van God, i.p.v. jouw eigen wil. Hij ziet nota bene de toekomst want Hij is de bouwer van de tijd (Hebreeën 3: 4: Elk huis heeft zijn bouwer, maar God is de bouwer van alles.). Maar jij ziet de toekomst niet, tenzij Hij een deel daarvan aan jou laat zien.

Heb je weleens dromen en visies van Hem gehad? Heb je weleens zitten “fantaseren” over een betere toekomst samen met Hem? Dat zijn niet zomaar beelden en dromen, maar een kleine blik in de mogelijke toekomst. Hoe kan die droom of visie werkelijk worden? Om het partnerschap met Hem aan te gaan. Door niet meer voor jouw eigen droom te willen gaan maar voor Zijn droom. Moet ik mijn eigen droom dan opgeven voor Zijn droom? Dat is het mooie van het opgeven, wanneer we het over God hebben. (Markus 8: 35: Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden.) Dus als ik mijn droom verlies, omwille van Hem zal ik het eigenlijk behouden. Wow! De dromen die jij van God krijgt zijn speciaal gemaakt voor jou! Het is eigenlijk jouw droom, jouw bestemming wat God al lang kent en het aan jou herinnert (Psalm 139: 15 – 16: Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, alles werd in uw boekrol opgetekend, aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.)

Hoe kan die droom dan werkelijkheid worden? Door jezelf over te geven aan Hem. Niet omdat het allemaal op ZIJN manier moet, maar omdat Hij jou klaar wil maken om onder Zijn bescherming en zegen te wandelen. Zonder dat je weer de neiging krijgt om het met eigen kracht te willen doen. Overgave aan Hem is niet een bewijs van onmacht, maar het is een bewijs van vertrouwen. Vertrouwen dat de Hemelse Vader het aller beste voor jou wil en bij machte is om dat te verwezenlijken. Al begrijp je het soms niet, Zijn plannen en Zijn wegen zijn GOED.

Opeens valt het kwartje bij mij! De beelden van die soldaten is niet gelijk aan wat overgave aan God betekent. Ik geef me niet over aan de vijand, ik geef me over aan mijn beste vriend. Hij is zo machtig en zo krachtig dat wanneer ik toebehoor aan Zijn kant, nooit in de grijp van de vijand kan vallen.
Johannes 15: 5: Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen.

https://www.youtube.com/watch?v=FcjP8r2krUY

Soroosh


    Hans

    Hans Rodenburgh