MENU
nl

Lieve vrienden en kerkfamilie.
Ik hoop dat alles nog goed gaat bij jullie. Het gaat wel wegen; de lange duur eer we weer naar het normale terug kunnen. Ik verlang er echt naar om weer bezoekers te kunnen ontvangen en op bezoek te gaan en ook om jullie weer te ontmoeten.
Bij het bidden over wat ik mag delen bleven mijn gedachten gaan naar de tekst van mijn vorige bemoediging. Alleen klopte de woorden niet met wat ik dacht te mogen delen. Daarom ben ik op zoek geweest en kwam uit op de zelfde tekst in de NBV vertaling.
Jer. 29 vers 11 Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heere, ik heb jullie geluk voor ogen niet jullie ongeluk, Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

God heeft een Plan en dat dat vast staat. Dat is een belofte van Iemand die niet terug komt op een besluit. Maar ook; wij hebben een God op Wie we op kunnen rekenen.
Als Zijn plan vast staat met ons, kan de wereld op z’n kop maar wij zijn veilig in Zijn hand.
Nou zo voelt het nu soms wel een beetje hé de wereld op z’n kop…
Dan denk ik aan de tekst in lucas 12
Lucas 12: 6 en7 worden niet 5 musjes voor 2 penninkjes verkocht? En niet een van die is bij God vergeten. Ja ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dan niet bevreesd: u gaat veel musjes te boven.

Weer een bevestiging van Gods aandacht en liefde voor ons. Er staat vaak in Zijn Woord dat we niet bevreesd of bezorgd hoeven te zijn, niet over wat we zullen eten of waarmee we ons kleden bijvoorbeeld.
U denkt nu vast ook aan andere teksten uit de Bijbel over bezorgd of bang zijn die u te binnen schieten als u dit zo leest.
Ik hoop dat u ook naar de toekomst en naar vandaag mag kijken met de woorden wees niet bezorgd en wees niet bevreesd, want God is nog dezelfde, met aandacht en liefde voor ons.

Ik wil jullie een gezegende week toe bidden dat u in vertrouwen de route mag volgen die voor u is, met de wetenschap dat u/jij niet alleen zal gaan. God gaat met u en met jou mee!

Bij dit laatste stukje moet ik erg denken aan een liedje van Elly en Rikkert dus: https://www.youtube.com/watch?v=d4U61XcsOoc

met de allerhartelijkste groeten Rianne Elzing.


    Hans

    Hans Rodenburgh