MENU
nl

De tuin
In Genesis zien we dat in een tuin, namelijk de tuin van Eden, de eerste zonde wordt begaan.
Daardoor deed dood zijn intrede in het leven van de mensheid midden in deze mooie tuin.
God de schepper van deze mooie tuin, m.a.w. de tuinman, had alles perfect en goed gemaakt.
Zelfs de eigen wil van Adam en Eva was perfect en zelfs zeer goed, omdat zij in evenbeeld van Hemzelf geschapen waren.
De vijand, die een vernietiger is, houdt niet van goed, zeer goed of perfect. Daardoor wil hij alles wat goed, zeer goed of perfect is kapot maken.
Daardoor verleidde hij de mens om zichzelf, die zeer goed geschapen waren, kapot te maken en de tuin die vlekkeloos was te besmetten met verderf en dood.
Gelukkig heeft God altijd een plan om gebruik te maken van de listen van de vijand om datgene wat hij vernietigd heeft,
nieuw leven in te blazen en op weg naar volmaaktheid te brengen.
Toen God die in de gedaante van een mens op de aarde kwam en de boodschap van nieuw leven begon te verspreiden,
heeft de vijand weer een plan bedacht om het zeer goede wat God op aarde had gebracht te vernietigen.
Hoe? Op het kruis!
Hij bracht dood in het leven van Jezus, niet wetend dat Jezus zelf geaccepteerd had om dood op Zijn gebroken lichaam te accepteren,
met iets extra’s erbij namelijk de zondes van iedere individu vanaf de intrede van de zonde tot zijn uittrede bij de wederkomst van Hem.
De vijand dacht succes te hebben behaald, zoals hij dat in de tuin van Eden behaald had. MAAR! Gelukkig is er altijd een maar,
bij God wanneer het om overwinning behalen op Satan gaat. Op de zondag na de kruisiging gaat Maria naar een tuin.
Weer een tuin? Ja, inderdaad een tuin. Ze raakt in gesprek met iemand, waarvan ze dacht dat Hij een tuinman is.
De tuinman in Eden moest het slechte nieuws brengen naar de mens toe: “Jij hebt gezondigd en als gevolg daarvan komt dood in jouw leven!”.
Deze tuinman had een ander boodschap: “Ik heb jouw zonde op mezelf gedragen en in plaats van jou doodgegaan en als gevolg daarvan komt eeuwig leven in jouw leven!”
Ik kom tot besef dat ik nog steeds elke dag geconfronteerd wordt met deze keuzes!
Wat wil ik horen? Dat dood in mijn leven gekomen is of eeuwig leven?
Paulus zegt in Filippenzen 3: 10 – 11: “Ik wil Christus kennen en de kracht van Zijn opstanding ervaren,
ik wil delen in Zijn lijden en aan hem gelijk worden in Zijn dood, in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan.” De sleutel hier ligt in de woorden Christus kennen.
Hij is doodgegaan, maar ook weer opgestaan. In de navolgende verzen gaat Paulus hier dieper op in. In vers 13 geeft hij nog een sleutel:
“Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat het al heb bereikt, maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt.”
Wat ligt achter me? De eerste veroordeling van DE tuinman! Wat ligt voor me?
De genade van DE tuinman en eeuwig leven met Hem, beginnend hier op de aarde tot in eeuwigheid in een volmaakte tuin!

https://www.youtube.com/watch?v=9Nwcr-Eys40

foto Japanse tuin Den Haag


    Hans

    Hans Rodenburgh